Wiktoria

Wiktoria

Preventie- en orthoassistent

De tandartsassistent assisteert tijdens de behandeling, ontvangt patiënten en assisteert met administratieve (dossier) handelingen. Onder toezicht van de tandarts mag zij ook enkele handelingen uitvoeren.

Welke handelingen kan een tandartsassistent uitvoeren?

  • verrichten van administratieve en ondersteunende werkzaamheden
  • klaarmaken, opruimen en schoonmaken van de behandelkamers en instrumentarium
  • assisteren aan de stoel tijdens de behandeling
  • geven van advies en voorlichting over mondhygiëne
  • maken van röntgenfoto’s in opdracht en onder toezicht van de tandarts
  • nemen van gebitsafdrukken en maken van gipsmodellen
  • registreren van verrichtingen in daartoe bestemde dossiers
Ga naar de bovenkant