INTAKE CONSULT

Bij de eerste afspraak nemen wij altijd een half uur de tijd om je wensen aan te horen en een optimaal zorgplan voor je gebit samen te stellen. Afhankelijk van de staat van je gebit, en de beschikbaarheid van goede recente röntgenfoto’s kunnen de kosten en de benodigde handelingen afwijken. Globaal gezegd bedragen de kosten tussen €50 en €200 euro voor het intake consult. Ben je jonger dan 18 jaar of aanvullend verzekerd voor tandheelkunde? Dan heb je recht op vergoeding van de gemaakte kosten conform de voorwaarden van je zorgverzekering.

C001 Consult t.b.v. een intake (€46,91)*

Deze code is bedoeld om een gebit (standaard) te controleren, de staat van jouw tandvlees te onderzoeken, het geven van enig advies en voorlichting en je eventueel door te verwijzen naar een specialist binnen of buiten onze praktijk. Indien jouw gebit in een normale conditie is zonder al te grote afwijkingen dan voldoet deze prestatie om voor je een zorgplan samen te stellen.

C010 Aanvullende medische anamnese (€23,45)*

Bij iedereen wordt een schriftelijke medische anamnese afgenomen. Echter deze code wordt slechts in rekening gebracht indien intercollegiaal overleg met je (huis)arts noodzakelijk is en/of de situatie zodanig is dat er medische zaken (specialist) nagezocht moeten worden om veilig tandheelkundig te kunnen behandelen.

C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. vaststellen en vastleggen integraal behandelplan (€ 111,10)*

Deze code kan in rekening worden gebracht als je gebit veel problemen heeft. Dat wil zeggen dat het plan verder gaat dan het leggen van enkele vullingen en het opstellen van een preventieschema. Een dergelijk plan zal altijd schriftelijk aan je worden voorgelegd inclusief een bijbehorende begroting.

M01/M03 Voorlichting en gebitsreiniging (€13,84 per blok van 5 min.)*

In onze praktijk wordt de preventie gedaan door ons team van mondhygiënisten en preventie-assistenten. Mocht je gebit gezond tandvlees hebben en nauwelijks plak of tandsteen dan kan de tandarts het ook verwijderen tegelijkertijd met de controle. Als regel kun je stellen dat patiënten met DPSI score 0, 1 of score 2 in 1 sextant, door de tandarts tijdens de controle kunnen worden gereinigd en voorgelicht. Indien er meer aan de hand is dan zullen we verwijzen naar ons preventie team. Meer informatie over de DPSI score.

X10 tweemaal, Bitewing röntgenfoto’s (€17,28 p/st)*

rontgenfoto

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met alleen visuele controle meer dan helft van het tandbederf tussen de tanden en kiezen veel te laat wordt opgemerkt. Daarom is het noodzakelijk om periodiek een speciaal soort röntgenfoto’s van de kiezen te nemen om te controleren of daar zich gaatjes ontwikkelen en/of vullingen of kronen aan het lekken zijn. Deze foto’s worden bitewings genoemd en de periode waartussen deze genomen moeten worden is afhankelijk van het risico dat je loopt op tandbederf. Over het algemeen ligt de interval tussen de 1,5 en 3,5 jaar, jouw tandarts zal dit aan de hand van je gebit inschatten en zonodig wordt dit later bijgesteld. Heb je recente (<1,5jaar) bitewings van een goede kwaliteit dan hoeven deze niet genomen te worden tijdens het intake consult.

X21 Kaakoverzichtsfoto (€74,07)*

voorbeeld-rontgenfoto

Deze foto laat gelijk jouw gehele gebit en kaak zien. Hij is minder gedetailleerd dan de bitewings en daarom niet geschikt voor het opsporen van kleine gaatjes. Deze foto is o.a. van belang om een uitgebreid gerestaureerd gebit rontgenologisch te controleren, de ligging van jouw verstandskiezen en de mogelijkheid voor implantologie te beoordelen.

Instemmen met het zorgplan

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) heb je het recht om zelf te bepalen of je ingaat op een voorgesteld zorgplan. Uiteraard respecteren wij deze terechte keuzevrijheid, maar wij zouden dit wel graag in context willen plaatsen. Een tandarts die zelf hoge kwaliteit wil leveren kan dat ook alleen doen als in zijn of haar praktijk de patiëntenpopulatie deze zorg op prijs stelt en ook daadwerkelijk afneemt. Als betrokken behandelaars is dit gegeven verankerd in ons DNA. Om het huidige niveau van kwaliteit en service ook in de toekomst te kunnen volhouden en verder uit te bouwen, vinden wij het van belang dat het voorgestelde zorgplan n.a.v. de intake geaccepteerd wordt voordat wij een behandelrelatie met je kunnen aangaan. Het zorgplan is daarbij zeker niet een ’take it or leave it’ plan, maar een op jouw wensen en situatie afgestemd geheel wat over meerdere jaren gespreid kan worden. We houden naast de tandheelkundige noodzaak uiteraard zorgvuldig rekening met draagkracht en mogelijkheden.

* tarieven 2022 zoals wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.