We werken volgens de richtlijnen Infectiepreventie (WIP) die ook zijn vastgelegd in ons hygiëne protocol. Onze praktijk heeft de beschikking over een moderne sterilisatieruimte, met een duidelijke tweedeling, links is het verontreinigde gedeelte en rechts is het schone gedeelte, dat geeft de zekerheid dat alles wat er bij een patiënt wordt gebruikt of verbruikt ook echt schoon is.

Na elke behandeling van een patiënt wordt het vuile instrumentarium, boren en hand- en hoekstukken op de tray in een afgesloten kast opgeslagen. Twee keer per dag verzameld de sterilisatieassistente in een gesloten trolley deze trays. Ze sorteert deze vervolgens op wegwerp- en op te reinigen materialen/instrumenten. Na handmatig reinigen gaan de instrumenten in een Miele thermodesinfector (instrumentenwasmachine) op 95 graden. Thermische desinfectie is met behulp van heet water of stoom met een temperatuur van 80-100 graden, bij bepaalde tijdsintervallen minimaal 5 minuten op 90 graden of 2 minuten op 95 graden. Met dit proces wordt het aantal micro-organismen verminderd tot een aanvaardbaar geacht niveau. Daarna worden de instrumenten verpakt en gesteriliseerd in een Miele autoclaaf type B. Deze heeft een vacuüm inrichting zodat het ook holle instrumenten kan steriliseren. Het steriliseren op zich is 5 minuten op 134 graden. Het hele proces, thermodesinfectie en steriliseren duurt ongeveer 2 uur. Het totale proces wordt digitaal geregistreerd en opgeslagen.

Hand- en hoekstukken, de instrumenten waar de tandarts mee werkt, worden in een Assistina gedesïnfecteerd gesmeerd en gesteriliseerd, dit is een speciaal apparaat voor handstukken. Verder wordt er gebruikt gemaakt van wegwerpmaterialen die na elke behandeling of controle worden weggegooid. 
Tijdens chirurgische behandelingen maken we gebruik van steriele afdek- en verbruiksmaterialen. Met optimalisatie van onze werkprocessen werken we verder toe naar een ISO normering.