Een behandelplan kan gebaseerd zijn op diverse tandheelkundige mogelijkheden, zoals cosmetische tandheelkunde, het bleken van tanden, (keramische) kronen, bruggen en implantaten. Om te voorkomen dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan zullen wij altijd de hiervoor geraamde kosten vooraf uitgebreid met je bespreken.

Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelovereenkomst opgesteld, waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) heb je het recht om zelf te bepalen of je ingaat op een voorgesteld zorgplan. Uiteraard respecteren wij deze terechte keuzevrijheid, maar wij zouden dit wel graag in contekst willen plaatsen. Een tandarts die zelf hoge kwaliteit wil leveren kan dat ook alleen doen als in zijn of haar praktijk de patientenpopulatie deze zorg op prijs stelt en ook daadwerkelijk afneemt. Om het huidige niveau van kwaliteit en service ook in de toekomst te kunnen volhouden en verder uit te bouwen, vinden wij het van belang dat het voorgestelde zorgplan n.a.v. de intake geaccepteerd wordt voordat wij een behandelrelatie met je kunnen aangaan. Het zorgplan is daarbij zeker niet een ’take it or leave it’ plan, maar een op jouw wensen en situatie afgestemd geheel wat over vele jaren gespreid kan worden.