Tandheelkunde is een medisch beroep. Net zoals andere zorgverleners hebben tandartsen een wettelijke inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De mens is immers geen machine die je met wat sleutelwerk weer repareert. Elk mens kan anders reageren op een behandeling. Daarnaast is het mondmilieu een harde omgeving. Bacteriën, zuren, nootjes, etc. tasten de omgeving aan. Maar ook te hard poetsen en kauwen; je gebit slijt nu eenmaal.

Ondanks uiterste zorgvuldigheid kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij je vooraf van de risico’s op de hoogte stellen. Wij moeten hierbij zorgen dat je bijvoorbeeld niet onnodig pijn lijdt en dat de verrichtingen zo precies en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd worden. Indien onverhoopt het resultaat afwijkt van de verwachting bekijken we toch graag of we het op een schappelijke, coulante manier kunnen oplossen. Gelukkig kennen wij weinig voortijdige problemen, wij registreren ze wel om er van te leren. Elke gelegde vulling, kroon, implantaat, etc. wordt bij ons op het unieke elementnummer vastgelegd. Zelfs per vlak (zeg maar noorden, zuiden etc vd tand/kies). In één tand of kies komen vaker meerdere vullingen voor.


Hoe werkt de coulanceregeling?

Om aanspraak te kunnen maken op onze coulanceregeling moet je minimaal ééns per jaar het gebit preventief laten controleren en verzorgen door onze behandelaren. Verder moet het gebit normaal onderhouden zijn en mogen door derden geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit zijn aangebracht.

– vulling: coulance 100% gedurende 1 jaar (m.u.v. verdoving). Bij mensen die zeer sterk knarsen wordt 1x gratis overlegd, daarna is het eigen risico. Voor tanden en kiezen die eigenlijk een kroon nodig hadden en waarbij je wilde vullen (i.v.m. financiën) kennen we geen coulanceregeling.

– wortelkanaalbehandeling: geen coulance. Een tandarts boort niet te diep! Het gaatje zat te diep. De laatste boor boort namelijk niet actief, maar passief. Bacteriën maken de kies zacht van binnen en het schoepenradboortje volgt het zachte materiaal. Daarom zijn controlefoto’s belangrijk; we willen liever vullen vóórdat er problemen ontstaan. Gaatjes ontstaan door onvoldoende poetsen. Mocht dus een wortelkanaalbehandeling volgen op een vulling, dan is er geen sprake van coulance. In het geval van een reeds gelegde wortelkanaalbehandeling geldt hetzelfde: geen coulance. Hierbij geldt de inspanningsverplichting door de tandarts. 95% slaagt. (Die overige 5% wordt op dezelfde wijze behandeld) Tijdens de wortelkanaalbehandeling bestaat een heel klein risico op instrumentbreuk. Dan is soms een doorverwijzing naar de endodontoloog noodzakelijk. Ook hierbij geldt geen coulanceregeling.

– last na trekken van een tand of kies: het vastgestelde tarief voorziet niet in een coulance consult. Dit is bewust zo geregeld door de NZA.

– kronen: volledige coulance honorarium gedurende 1 jaar. Daarna 66% het tweede jaar, 33% het derde jaar en 0% vanaf het vierde jaar. Techniekkosten zijn hiervan uitgesloten. Overigens, indien er sprake is van een ondeugdelijke kroon/materiaal zal het tandtechnisch laboratorium over het algemeen een vergelijkbare regeling hanteren en een nieuwe (gereduceerd tarief) kroon vervaardigen.

– prothese: gedurende vier maanden na het plaatsen van een definitieve prothese gratis nazorg consulten. Noodprothese: gedurende een week na het plaatsen gratis nazorg consulten. Breuk van de prothese: wordt beoordeeld door de tandtechnieker. Het betreft in 90% van de gevallen geen materiaalfout, maar breuk door vallen (wasbak!) en te hard bijten