In een tandartspraktijk wordt gewerkt met stoffen die het milieu kunnen belasten. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid daarmee zo zorgvuldig mogelijk om te gaan. We werken daarom nauwkeurig volgens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Tandartspraktijken Milieubeheer. Als ons dentaal afval zoals amalgaan en naalden worden veilig en milieuvriendelijk verwerkt door medentex,  een gecertificeerd bedrijf voor de verwerking van medisch afval.