Bij de eerste afspraak nemen wij altijd een half uur de tijd om uw wensen aan te horen en een optimaal zorgplan voor uw gebit samen te stellen. Afhankelijk van de staat van uw gebit, en de beschikbaarheid van goede recente röntgenfoto's kunnen de kosten en de benodigde handelingen afwijken. Globaal gezegd bedragen de kosten tussen €20 en €200 euro voor het intake consult. Bent u jonger dan 18 jaar of aanvullend verzekerd voor tandheelkunde? Dan heeft u recht op vergoeding van de gemaakte kosten conform de voorwaarden van uw zorgverzekering.

C11 Periodieke controle. (€21,78)*

Deze code is bedoeld om een gebit (standaard) te controleren, de staat van uw tandvlees te onderzoeken, het geven van enig advies en voorlichting en u eventueel door te verwijzen naar een specialist binnen of buiten onze praktijk. Indien uw gebit in een normale conditie is zonder al te grote afwijkingen dan voldoet deze prestatie om voor u een zorgplan samen te stellen.

C22 Schriftelijke medische anamnese (€21,78)*

Bij iedereen wordt een schriftelijke medische anamnese afgenomen. Echter deze code wordt slechts in rekening gebracht indien intercollegiaal overleg met uw (huis)arts noodzakelijk is en/of de situatie zodanig is dat er medische zaken (specialist) nagezocht moeten worden om veilig tandheelkundig te kunnen behandelen.

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. vaststellen en vastleggen behandelplan (€ 103,16)*

Deze code kan in plaats van (niet met) C11 in rekening worden gebracht als uw gebit veel problemen heeft. Dat wil zeggen dat het plan verder gaat dan het leggen van enkele vullingen en het opstellen van een preventieschema. Een dergelijk plan zal altijd schriftelijk aan u worden voorgelegd inclusief een bijbehorende begroting.

M01/M03 Voorlichting en gebitsreiniging (€12,85 per blok van 5 min.)*

In onze praktijk wordt de preventie gedaan door ons mondhygiënisten en preventieassistenten team. Mocht uw gebit gezond tandvlees hebben en nauwelijks plak of tandsteen dan kan de tandarts het ook verwijderen tegelijkertijd met de controle (C11). Als regel kunt u stellen dat patiënten met DPSI score 0, 1 of score 2 in 1 sextant, door de tandarts tijdens de controle kunnen worden gereinigd en voorgelicht. Indien er meer aan de hand is dan zullen we verwijzen naar ons preventie team. Meer informatie over de DPSI score.

X10 tweemaal, Bitewing röntgenfoto's (€16,05 p/st)*

rontgenfoto-tanden

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met alleen visuele controle meer dan helft van het tandbederf tussen de tanden en kiezen veel te laat wordt opgemerkt. Daarom is het noodzakelijk om periodiek een speciaal soort röntgenfoto's van de kiezen te nemen om te controleren of daar zich gaatjes ontwikkelen en/of vullingen of kronen aan het lekken zijn. Deze foto's worden bitewings genoemd en de periode waartussen deze genomen moeten worden is afhankelijk van het risico dat u loopt op tandbederf. Over het algemeen ligt de interval tussen de 1,5 en 3,5 jaar, uw tandarts zal dit aan de hand van uw gebit inschatten en zonodig wordt dit later bijgesteld. Heeft u recente (<1,5jaar) bitewings van een goede kwaliteit dan hoeven deze niet genomen te worden tijdens het intake consult.

X21 Kaakoverzichtsfoto (€68,77)*

rontgenfoto-kaakoverzichtsfoto

Deze foto laat gelijk uw gehele gebit en kaak zien. Hij is minder scherp dan de bitewings en daarom niet geschikt voor het opsporen van kleine gaatjes. Deze foto is o.a. van belang om een uitgebreid gerestaureerd gebit rontgenologisch te controleren, de ligging van uw verstandskiezen en de mogelijkheid voor implantologie te beoordelen.

Instemmen met het zorgplan

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) heeft u het recht om zelf te bepalen of u ingaat op een voorgesteld zorgplan. Uiteraard respecteren wij deze terechte keuzevrijheid, maar wij zouden dit wel graag in context willen plaatsen. Een tandarts die zelf hoge kwaliteit wil leveren kan dat ook alleen doen als in zijn of haar praktijk de patiëntenpopulatie deze zorg op prijs stelt en ook daadwerkelijk afneemt. Als betrokken behandelaars is dit gegeven verankerd in ons DNA. Om het huidige niveau van kwaliteit en service ook in de toekomst te kunnen volhouden en verder uit te bouwen, vinden wij het van belang dat het voorgestelde zorgplan n.a.v. de intake geaccepteerd wordt voordat wij een behandelrelatie met u kunnen aangaan. Het zorgplan is daarbij zeker niet een 'take it or leave it' plan, maar een op uw wensen en situatie afgestemd geheel wat over meerdere jaren gespreid kan worden. We houden naast de tandheelkundige noodzaak uiteraard zorgvuldig rekening met draagkracht en mogelijkheden. 

* tarieven 2019 zoals wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

OPENINGSTIJDEN

maandag t/m donderdag
8.00 – 17.00 uur
avondopening donderdag
17.30 – 20.30 uur
Vrijdag
8.00 – 12.00 uur

ADRES

Molenhof 16, 5482HM Schijndel
T: (073) - 549 22 20
E: info@tandarts-traa.nl

 

AFSPRAAK MAKEN

elke werkdag 9.00 - 13.30 uur

telefonisch of direct online:

 AFSPRAAK MAKEN

 

INSCHRIJVEN

 

SPOED

 

orthoschijndel

mondzorgmolenhof

 

 
krt-kwaliteitsregister-tandartsenvereniging-tandartsen-orthodontie

 facebook-tandarts-traa-schijndel